Угааж соруулах гар

Description

  • Соруулсан зүйлээ буцааж алдахгүй
  • Эдийн болон хэвлийн хөндийн даралтыг бууруулдаг
  • Эдэлгээний тэсвэртэй
  • Буцаж соруулах системтэй