Ясан дамжуулалтын суулгац

Дэлхийн хамгийн анхны далд ясан дамжуулалтын суулгац

Дэлхийн хамгийн анхны идэвхтэй ясан дамжуулалтын систем нь дунд чихний үйл ажиллагаатай холбоотой гэмтлээс үүдсэн сонсгол бууралт, хавсарсан сонсгол бууралттай 12-аас дээш насны хүмүүст хийдэг үр дүнтэй шийдэл юм. Мөн нэг талын сонсголгүй бол суулгаж болно. Дамжуулах замын болон хавсарсан сонсгол бууралт нь дуу авиаг дотор чихэнд дамжуулдаггүй. Ясан дамжуулалтын суулгац нь дууны долгионыг шууд дотор чихрүү дамжуулдаг. Ясан дамжуулалтын суулгац нь өдөр тутмын сонсголын үйл ажиллагааг чимээ шуугиантай болон дуу чимээгүй нөхцөлд ч хэвийн байлгана.

SAMBA

Аудио процессор

BCI 601

Ясан дамжуулалтын имплант

Зөвлөгөө & Нэмэлт мэдээлэл авах

Bone Conduction Implant